keskiviikko 16. maaliskuuta 2016

4. Kumma huviretki

Tavoitteet: Kirjoittamisen ja kirjaimien harjoittelu, tavujen sanoiksi yhdistämisen harjoittelu, lukemisen harjoittelu, keskustelutaitojen harjoittelu, sanaston laajentaminen, tekstinkäsittelyohjelman käytön harjoittelu, tekstin tuottaminen ja tutkiminen
Tarina:  Kumma huviretki (s. 33-35)
Aika: 2 x 45min
Eriyttäminen: Lisätehtäviä nopeille kirjoittajille, oppilas kirjoittaa oman taitotasonsa mukaisesti, pari auttaa
Materiaali: Tarina kirjasta, tabletit/tietokoneet kirjoittamista sekä ristikon tekemistä varten TAI vaihtoehtoisesti ristikon voi myös tulostaa ja kirjoitusharjoituksen tehdä vihkoon, mutta suosittelen kirjoitustehtävän tekemistä sähköisesti.Ohje opettajalle:
1. Opettaja lukee tarinan, jonka jälkeen siitä keskustellaan. Ehdotuksia keskustelunaiheiksi:
Mitä mieltä olet siitä, etteivät hiirisiskokset halunneet kutsua mustaa rottaa tai kilpikonnaa?
Oletko sinä koskaan ollut huviretkellä? Millä muulla nimellä huviretkeä voisi nimittää? (Piknik)
Kuka pelasti huviretken? Miten se saatiin pelastettua?
Oletko sinä joskus käynyt kasvihuoneessa? Mitä tiedät kasvihuoneista? Minkälainen muurahaisten kasvihuone oli?
2. Oppilas kirjoittaa tabletilla tai tietokoneella sanoja (eriyttäminen: kirjoitetaan "salakieltä", eli tekstiä, jossa ei lue mitään tai tavuja, kirjoitetaan parin kanssa), joita hänellä tulee tarinasta mieleen. Jos tekstinkäsittelyohjelmalla kirjoitusta ei ole aiemmin harjoiteltu, opetellaan perustaidot tässä yhteydessä. Pääpaino kirjoittamisessa ei ole oikeinkirjoituksessa tai välttämättä oikeiden sanojen kirjoittamisessa, vaan siinä, että tekstiä syntyy. Tekstit tallennetaan ja opettaja tulostaa tekstit esimerkiksi välitunnin aikana, jolloin teksteihin voi palata seuraavalla tunnilla. Tehtävässä mukailtu Trageton-menetelmää, lisätietoa myös videossa.
3. Oppilaat tekevät yksin tai pareittain tabletilla tai tietokoneella ristikon, jossa pitää selvittää järjestelemällä tavut oikeaan järjestykseen mitä muurahaiset kasvattivat kasvihuoneessaan.
Lisätehtävä 1 nopeille oppilaille (sopii myös aloittelevalle lukijalle).
4. Toisella tunnilla palataan tulostettuihin teksteihin. Tekstejä käsitellään ryhmälle sopivalla tavalla. Ehdotuksia salakirjoituksen käsittelyyn:
- Etsitään teksteistä opeteltavana olevia kirjaimia ja ympyröidään ne. Merkitään eri värillä pitkä ja lyhyt konsonantti/vokaali
- Etsitään tekstistä pikkusanoja tai tavuja, joista voi muodostaa merkityksellisiä sanoja.
Ehdotuksia oikeiden sanojen käsittelyyn:
- Tutkitaan sanoja ja huomataan, että osa sanoista on kirjoitettu hassusti. Mietitään ryhmissä sanojen oikeita kirjoitusasuja.
- Tehdään virheellisistä ja korjatuista sanoista "siansaksa - suomi -sanakirja"
- Liimataan sanoja kartongin palasille, joiden toiselle puolelle tehdään kuva sanasta. Myöhemmin kortteja voi käyttää lukuharjoituksiin. Sanoista ja kuvista voi myös muodostaa kortit muistipeliin liimaamalla sanan ja kuvan eri kortteihin.

VINKKI: Hyviä lisätehtäviä 2 tabletti-/tietokonetunnille (lähinnä lukijoille).
QR-koodilla pääset ristikkoon (tulosta tai heijasta valkokankaalle)
Ristikon osoite: https://crosswordlabs.com/view/mi-ta-muu-ra-hai-set-kas-vat-ti-vat

Ristikko tulostusta vartenRistikon vastaukset
QR-koodi lisätehtävä 1


QR-koodi lisätehtäviä 2


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti