sunnuntai 20. maaliskuuta 2016

Johdanto

Tästä blogista löytyy Jyväskylän yliopiston esi- ja alkuopetuksen opinnoissa tuottamani materiaalipaketti 1. luokan aloittelevalle lukijalle lukemisen ja kirjoittamisen harjoitteluun. Aloittelevien lukijoiden kanssa luku- ja kirjoitusharjoitukset aloitetaan aivan alusta: kirjaimien ja äänteiden opettelusta ja yhdistämisestä. Tavoitteena kuitenkin on, että oppilaat oppivat kirjain-äännevastaavuuden, tekstin ymmärtämisen taidon, tekstien funktionaalisen käytön sekä tekstin analysointitaidon. Näitä kaikkia taitoja voidaan harjoitella ja kehittää jo lukemaan opettelun alkuvaiheissa.

Tehtävät tukevat monilukutaidon kehitystä, joka perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä. Monilukutaitoon sisältyy erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja, jotka auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä rakentamaan omaa identiteettiään.

Kielellisen tietoisuuden harjoittelusta syntyy tuloksia silloin kun tekeminen on lapsesta kiinnostavaa ja hauskaa. Tehtävät onkin suunniteltu oppilaita innostaviksi ja motivoiviksi. Olen ottanut tehtävissä huomioon myös eriyttämisen, sillä työskentely on motivoivaa silloin, kun tehtävät sopivat oppilaan taitotasolle. Eriyttämisestä löytyy lisätietoa tehtäväkokonaisuuksien yhteydessä.

Materiaalipaketti sisältää kahdeksan tehtäväkokonaisuutta, joiden käsittelyyn kuluu kokonaisuudesta riippuen noin yhdestä kolmeen oppituntia. Materiaalipaketti linkittyy Tony Wolfin satukirjaan Lumottu metsä (2011). Kirja on saatavilla muun muassa Jyväskylän kaupunginkirjastosta.

Tehtävissä hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa. QR-koodien avulla oppilaat pääsevät helposti oikealle nettisivulle. Seuraavista linkeistä löytyy tietoa QR-koodien lukemisesta:
Ohje QR-koodien lukemiseen tietokoneella.
Ohje QR-koodien lukemiseen mobiililaitteella (kännykkä tai tabletti).

Oppimisen iloa!

- Emilia Heijari


Materiaalipaketissa on käytetty lähteinä seuraavia teoksia:


Eskelä-Haapanen, S. & Hannula. M. 2015. Oppimista tukeva keskustelu. Teoksessa O-P. Salo & M. Kontoniemi (toim.) Kohti uutta – 100 vuotta koulun kehittämistä Jyväskylän normaalikoulussa, 227–244. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Lerkkanen, M-K. 2006. Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa. Helsinki: WSOY.

OPS 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Helsinki: Opetushallitus.

Wolf, T. 2011. Lumottu metsä (käänt. E. Mäkelä). Helsinki: Bonnier Kirjat Suomi Oy.

Verkkolähteet on mainittu tehtäväkokonaisuuksien yhteydessä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti